Аренда коммерческой недвижимости ул. Амосова Николая, 274 м², CAP-3159173165

Код объекта: 3159173165
4 932

USD

ГРН
Узнать про объект
Общая площадь
274 м²
Количество комнат
4 комн.
Описание объекта

БЦ «Горизонт Парк», Вул. Амосова 12/
Horizon Park BC, 12 Amosova str.

16 поверх, Вежа 1
Фактична площа (BOMA) – 236,04 кв.м
Орендована площа – 271,45 кв.м
Коефіцієнт загальних площ — 1,15/
16 floor, Tower 1
Usable area (BOMA) –236,04 sqm
Leasable area – 271,45 sqm
Coefficient of common areas — 1.15

Орендна ставка
18 дол/кв.м./міс + ПДВ/
Договірна
$18 for sqm per month + VAT/
Negotiable

ОРЕХ
160,00 грн. без ПДВ за 1 м2, open book
У 2022 році Орендар сплачуватиме Орендодавцю 160,00 грн. без ПДВ за 1 м2 на місяць у вигляді Додаткової Орендної Плати як оціночну Відсоткову частку Орендаря в Експлуатаційних Витратах.
У наступні календарні роки Експлуатаційні витрати коригуються і розраховуються виходячи з фактичних Експлуатаційних витрат за попередній рік і з оперативного кошторису. Експлуатаційні витрати за кожний календарний рік Терміну Оренди коригуються згідно з фактичними витратами, і сума коригування додається до (списується з) рахунку за другий квартал наступного року.
Розмір Експлуатаційного платежу є орієнтовним і залежить від запланованих у відповідний період витрат, а також від цін, встановлених постачальниками послуг. Частка Орендаря у видатках на утримання Зон загального користування розраховується пропорційно площі Приміщення по відношенню до суми загальної площі всіх приміщень, у Будівлі, що можуть бути здані в оренду.
Повний розрахунок витрат Орендарем на утримання Зон загального користування відбувається до 31 березня наступного року, після завершення календарного року, за який проводиться такий розрахунок. У випадку, якщо річна сума витрат на утримання Зон спільного користування, що припадає на Орендаря, перевищить суму Експлуатаційних платежів, сплачених за попередній рік, Орендар зобов’язаний доплатити Орендодавцю різницю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виставлення рахунку. Ящо ж річна сума витрат на утримання Зон спільного користування, що припадає на Орендаря, буде меншою, то сума переплати Орендаря буде зарахована Орендодавцем на сплату чергових витрат (платежу) з утримання Зон спільного користування. Сторони домовилися, що це не потребує укладення додаткового договору про внесення змін та доповнень до цього Договору оренди./

UAH 160,00 per 1 sqm net VAT, open book
Within 2022 Year the Tenant shall pay to Landlord UAH 160,00 per 1 sqm net VAT per month as Additional Rent as an estimate for Tenant’s Percentage Share of Operating Expenses.
During all succeeding calendar years, Operating Expenses shall be adjusted and calculated in accordance with the actual Operating Expenses of the previous year and the operation budget. The Operating Expenses for each calendar year of the Term shall then be adjusted to the actual costs and credited/debited to the second quarterly invoice of the following year.
The size of the Maintenance fee is indicative and depends on the expenses planned for the relevant period, as well as on the prices set by the service providers. The Tenant’s share of the expenses for the maintenance of the Public area is calculated pro rata the area of the Premises to the amount of the total area that can be rented.
A full calculation of the expenses by the Tenant for the maintenance of Public area takes place by March 31 of the following year after the end of the calendar year for which such calculation takes place. In case the annual amount of maintenance expenses of the Public area used by the Tenant exceeds the amount of the Maintenance fee paid for the previous year, the Tenant is obligated to pay the Landlord the difference within 10 (ten) business days from the moment of invoicing. If the annual amount of maintenance expenses of the Public area used by the Tenant is less, then the Tenant’s overpayment amount will be credited to the Tenant for payment of regular expenses (payments) for the maintenance of Public area. The Parties have agreed that such payment does not require the conclusion of an additional agreement to this Lease Contract

Показать на карте

4 932

$

грн

274 м²

4 комн.

16/19

ID: 3159173165
Узнать про объект
Рекомендуем к просмотру
Коммерческая
Аренда

5 100 $

Киев
Соломенский р-н

264 м²

3/4

Коммерческая
Аренда

5 100 $

Киев
Соломенский р-н

264 м²

3/4

Прямо сейчас на сайт добавляется 84 объектов.

Оставьте заявку, чтобы получить лучшее

предложение первыми!